Contact

Interesse in de vrijmetselarij?
Neem dan contact met ons op.

Vrijmetselaar worden

Lid worden is helemaal niet zo moeilijk.
Als je maar serieus aan jezelf wil werken.

Over CVA

Loge Concordia Vincit Animos is een oude loge
maar met een jong hart.

Recente berichten

Post Image

Transformatie in de loge

De maçonnieke symboliek is een eigenzinnig mengsel van elementen uit oude denkwerelden, dat door de scheppers bedoeld was om een nieuwe wereld mogelijk te maken. Het vuur onder de smeltkroes van ideeën waaruit de vrijmetselarij ontstond, werd opgestookt door mannen van wie een aantal wetenschapper was maar zich ook alchemist noemde. Daar werd geen tegenspraak […]

Post Image

Vlucht 2018

Een nieuw jaar bergt de belofte van nieuw leven in zich, een nieuwe reis in de tijd om nieuwe grenzen te overschrijden. Pure hubris natuurlijk, maar daarin vindt de mens zijn glorie: het onbereikbare na te streven in wetenschap en kunst, zichzelf te buiten te gaan in een poging de grenzen van lichaam en geest […]

Post Image

De strijd van licht en duisternis

“De werkzaamheden spoeden ten einde.” Zo klinkt het kort voordat de arbeid in de loge afgesloten wordt. Ook in ruimere zin geldt het, aan het slot van het werkjaar, als mensen zich bij de open haard nestelen, zich rond de rijk gevulde dis scharen en zich in gedachten spiegelen aan herdertjes die ooit bij nacht […]

Post Image

De boodschap van de loge: Waarheid als werk in uitvoering

Vrijmetselaren van drie eeuwen her zetten de toon waardoor ook nu nog mensen aangesproken worden die meer van hun leven willen maken dan een vakantietrip van wieg naar graf. Vrijmetselarij was een meesterlijk voorbeeld van de stoutmoedigheid om uit het strafhok van contemporaine dogma’s en leefregels te stappen. De vrijmetselarij dreigt nu zélf een van […]

Post Image

Seminar over de toekomst van de Vrijmetselarij

Hoe kan de vrijmetselarij haar betekenis voor haar leden en voor de samenleving behouden en zo mogelijk vergroten? Een gevarieerd programma vol inspiratie, broederschap en dialoog.

Post Image

Kennis maken? Kom naar de Avond voor belangstellenden

Op donderdag 12 oktober 2017 wordt er door Loge Concordia Vincit Animos in samenwerking met Loge La Paix een avond voor belangstellenden georganiseerd. Tijdens deze avond zal er een impressie worden gegeven wat men van Vrijmetselarij kan verwachten. Door enkele inleiders zal een beeld worden geschetst over de Vrijmetselarij en na afloop kan men vragen […]

Uitspraken van leden