Home » Archive by category "Blog"

Post Image

Drie eeuwen zoeken naar verbinding

Broederschap lijkt steeds meer een synoniem te worden voor een club van gelijkgestemden, of erger nog: een lobbyclub. Een gemeenschappelijk beroep, eenzelfde leeftijdscategorie of een gedeelde vijand maakt nog geen broederschap; kijk naar de notarissen, een ouderenpartij of de Ku Klux Clan. Broederschap vereist een ideaal. Broederschap heeft pas betekenis als ze mensen omvat die […]

Post Image

Toenadering in meerstromenland

Vrijmetselarij kan gezien worden als een brede en diepe stroom van vrijzinnigheid in het rijkgeschakeerde landschap van levensbeschouwelijkheid. Tussen de twee oevers van de rivier is twee eeuwen geleden een wankele brug geslagen om tot een universeel aanvaarde eenheid van vrijmetselarij te komen, maar de pijlers bleken wat wankel; de bewoners van beide oevers trokken […]