Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

  • Loge CVA
  • Vrijmetselarij
  • Evenementen
  • Agenda
  • Interesse?
  • Artikelen
Loge CVA, December 20 2012

Licht en Duisternis

Licht en Duisternis

Tijdens hun Winter Sint Jans-rituaal vieren vrijmetselaren de hoop en verwachting dat het Licht, ondanks de toenemende duisternis, weer zal terugkeren. In vroegere tijden wilde de mens het Licht een handje helpen door bomen in brand te steken (ons kerstfeest) of bijvoorbeeld door mensenoffers (zoals bij de Maya's). In de vrijmetselarij hebben we een positievere kijk op de toekomst.

Vrijmetselaren zijn zoekers naar het Licht. Maar dat Licht zoekt ook naar ons. Of eigenlijk; het Licht is er altijd al. Wij zijn als vissen die tot het inzicht moeten komen dat ze in water zwemmen. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Vroeger moest een kandidaat niet alleen een vrij man zijn van goede naam om toe te kunnen treden tot de vrijmetselarij, maar hij diende ook in drie dingen te geloven: in een persoonlijke God, in de onsterfelijkheid van de ziel en in een voortstuwende wereldorde. Zoals een wijze broeder het zo bondig verwoordt: “de vrijmetselarij is niet godsdienstig, maar wel religieus”.

De eerste eis is afgezwakt tot het geloof in een hoger beginsel. Dit is misschien ook beter omdat de eerste vrijmetselaren meer deïstisch waren dan theïstisch. De onsterfelijkheid van de ziel is als dogma redelijk geruisloos verdwenen. Vreemd, gelet op de aard van de derde graad en de meer mystieke duiding daarvan. En recentelijk is de ‘voortstuwende wereldorde’ uit de orde-grondwet geschrapt. Ook vreemd, want waar misschien voor god en ziel iemand een geloof dient te hebben (hier zullen de gnostici het niet mee eens zijn), kan de voortstuwende wereldorde aangetoond worden.

Wat vroeger religie verkondigde, komt nu – beetje bij beetje – de wetenschap achter. Nu is het de wetenschap die ons inzichten geeft over het universum en de creatie. Vroeger moest je daarvoor Verlicht worden, wat alleen kon na zware beproevingen. Nu maakt de wetenschap het ons gemakkelijk. Je hoeft niet meer gelovig te zijn of op een berg te zitten om de geheimen van de creatie te leren. Een hoogleraar bij de Wereld Draait Door legt het ons in een uurtje uit.

Waarom wordt het Goddelijke in bijna alle wereldreligies geassocieerd met het Licht? De Zon is een verklaring, maar een te simpele. De Zon is namelijk ook weer een symbool voor dat Licht, net als de Maan. Wat we vroeger al mystiek wisten, en nu door de wetenschap wordt bevestigd, is dat onze materiële realiteit uit materie en Licht bestaat. Volgens de wetenschap gebeurde het scheiden van het licht en de materie 380.000 jaar na de Big Bang. We weten dat er niks sneller is dan het Licht. Dat alle materie uit dezelfde bouwstenen is opgebouwd, dat we gemaakt zijn van sterrenstof en dat de materiële wereld maar zeer dun is.

De Realiteit bestaat voor 95 procent uit het immateriële of anti-materie. Of, zoals vrijmetselaren het zouden noemen, het ‘geestelijke’. Als het hermetische adagium “zo boven, zo beneden” klopt, dan bestaat de mens dus ook voor 5 procent uit materie en voor 95 procent uit het immateriële.

We zijn als een ijsberg. Onze materiële aanwezigheid is alleen maar het puntje dat boven het wateroppervlakte uitsteekt. Zou het kunnen dat het immateriële voortleeft na het sterven van ons materiële lichaam? De eerste wet van de thermodynamica stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan.

De wetenschap kan nu ook de voortstuwende wereldorde aantonen, iets wat mystici ook al wisten. In de grote wereldreligies wordt gezegd dat de mens is gecreëerd in Gods evenbeeld. Dat de mens in essentie goddelijk is. Boven elke maçonnieke werkplaats staat “Ken U zelve”. Echter, dit is maar de eerste helft van de gehele zin, die in zijn geheel luidt: “Ken u Zelve, en u kent het Goddelijke”. In onderstaande clip ziet u hoe de voortstuwende wereldorde het goddelijke in de mens, eerst langzaam en dan steeds sneller, naar boven haalt.

We zijn nu belandt in wat de wetenschap het antropoceen noemt. In het tijdperk waarin de mensheid sterker en machtiger is dan de sterkste natuurkrachten. Dat wil zeggen dat menselijke actie de belangrijkste drijfveer van wereldwijde ecologische verandering is geworden. Met andere woorden: dat we met z’n 6 miljard harder duwen tegen de planeet dan dat Moeder Natuur, Gaia, doet. En in de clip wordt dat prachtig getoond met de verspreiding van het Licht op aarde.

Net als dat een concentratie van Licht – een laserstraal – zowel gebruikt kan worden voor vernietiging als voor genezing, zo kan de concentratie van het goddelijke in de mens ook gebruikt worden voor vernietiging als voor bescherming. Wanneer we beseffen dat in ons zowel God als de duivel zit, dan kunnen we beter kiezen welke van die twee het beste is voor onze toekomst, die van onze kinderen, als die van de gehele aarde en alles wat daarop bestaat.

Written by

Loge CVA

Older Werken aan je scherpe kanten
Newer Stichting Teknophilos: interview met Lex Houterman