Vrijmetselarij als religie

Er zijn nog steeds mensen, zelfs vrijmetselaren, die menen dat een moraal onmogelijk is zonder godsdienstige leiding. Maar een bangelijke gehoorzaamheid aan door anderen, al dan niet goddelijk, opgestelde leefregels lijkt mij vrije mensen van goede naam onwaardig. Vrijmetselaren wisten eeuwen geleden al over de grenzen van het eigen godsdienstige gelijk heen te stappen en…

Waar Oost en West elkaar ontmoeten

Als ingewijden je proberen te verleiden in de wonderwereld van het mysterie, dan laat je je maar al te graag meevoeren. Als esoterici je met aplomb wetten voorschrijven waaraan het fundamenteel onbeschrijflijke heeft te voldoen, gaat de deur dicht, net als voor de colporteurs in gedrukte waarheden die vroeger ongevraagd met hun boodschap aan de…

De zoektocht naar verbinding

De moderne mens in onze contreien word heen en weer geslingerd tussen de waarheid; wat is, en het verhaal van de ander. Wat ook zo kan zijn, maar dat weet je niet. Vooral ook omdat steeds meer duidelijk word hoe gebrekkig communicatie is. Mensen horen letterlijk verschillende dingen, de ene weet het beter te verwoorden…

Duister en licht

Onze gangbare overpeinzingen rond het winterse duister en rond de lichten die wij in onze kring ontsteken, voeren ons in gedachten naar een bestaan buiten de alledaagsheid. Hoe donkerder , hoe meer kans dat we op de tast de ruimte van het ‘mysterium tremendum’ kunnen binnentreden. Daar vinden we een meestal verscholen werkelijkheid die het…

Samenspel van bouw en licht

Koninklijke kunst is conceptuele kunst: in de loge wordt gewerkt naar het concept van de tempel van koning Salomo. Die moest niet alleen ontzag inboezemen door zijn schoonheid maar tegelijkertijd het beeld oproepen van de eindeloze grootsheid van de kosmos en de regelmaat die daarin aangebracht was door de schepper. Dat die schepper inmiddels ook…

Ik ben een vrijmetselaar

Iemand vroeg mij recentelijk waarom ik een vrijmetselaar ben. “Wat is het punt?” Nou, ik zal het je vertellen. We komen wekelijks bijeen om onze gedachten met elkaar uit te wisselen aan de hand van een korte lezing door een mede-vrijmetselaar. Een paar keer per jaar komen we op formele basis bijeen, wanneer we onze…

Beter mens worden in de loge

De mens speelt een ‘spel van betekenis en verbeelding’*, en voorlopig doet geen machine dat haar/hem na. De menselijke verbeeldingskracht stelt ons in staat buiten onszelf te treden, boven onszelf uit te stijgen, nieuwe betekenis te geven aan ons leven. Jezelf te buiten gaan – liever nog: te boven te gaan -, wie wil dat…

Inspirerend hemelvuur

Een ‘bloedmaan’, vallende sterren, beelden uit uithoeken van het universum die miljoenen lichtjaren van ons verwijderd liggen, we worden deze zomer vergast op feeërieke tekenen aan de hemel die onze voorvaderen en –moederen gesterkt zouden hebben in hun religieuze gevoelens. Waar die sterk opgeleefde belangstelling voor verschijnselen in de ruimte nou vandaan komt, was de…

Het licht van de mens

Op fluwelen voetzolen zijn slimme machines ons bestaan binnengetrokken. Ik tik dit stuk op een toetsenbord dat mij met de hele wereld verbindt. Tien tegen één dat u een smartphone bij de hand heeft en interactief met uw tv-toestel omgaat. En als u in een andere stad gaat visiteren, laat u zich de weg wijzen…

Het woord van Thoth: Strijdkreet voor vrijmetselaren

Onder de volle maan hoor ik altijd de lokroep van Thoth, de Egyptische god van het magische woord. De lokroep van het geheim, van de tovenarij van de taal. De god Thoth staat voor de donkere kant van de maan, voor het geheim, voor wat niet verwoord kan worden, maar wat we altijd weer proberen…