Teknophilos

Doelstelling
Stichting Teknophilos –  Kindervriend – verstrekt hulp aan jongeren in  nood en aan ouders, verzorgers en instellingen die hen vertegenwoordigen en steunen . Daarnaast ondersteunt Teknophilos andere personen en instellingen die naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor hulp in aanmerking komen. Teknophilos is actief in de regio Amsterdam en omstreken. Sporadisch komt het voor dat ook buiten de regio hulp wordt geboden.

Teknophilos is als initiatief van Loge Concordia Vincit Animos in 1953 opgericht. Inmiddels zijn alle 12 Amsterdamse en Amstelveense Loges in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd.

Aanvragen
In de ruim 50 jaar van haar bestaan heeft Teknophilos vele aanvragen kunnen ondersteunen met financiele, materiele en immateriële bijstand. Vooral deze immateriële bijstand was in de beginjaren belangrijk. In de vijftiger en zestiger jaren was er een groot gebrek aan leidinggevend kader. Daarom plaatste Teknophilos bij vele verenigingen en stichtingen bestuursleden.  Voorbeelden: gehandicapten-padvindersgroep Tyl-Tyl, Mytylstichting, Nederlandse Blindenbond, Glasblazersschool,Pro Juventute, Mytylschool, Ammanschool, Alg.Autohulpdienst Amsterdam, Stichting Amsterdam Jeugdcentrum , Vereniging Schoolkind Albert Cuyp, Stichting zeilen met gehandicapten, etc.etc. Deze taken zijn in de laatste decennia overgenomen door overheid en overkoepelende (sport)-bonden. Daarom richt Teknophilos zich thans op de “kleinere”vragen,die bij officiële instanties vaak tussen wal en schip vallen. Via maatschappelijke werkers en buro’s Jeugdzorg, die probleemgezinnen, gehandicapte en  achtergestelde kinderen begeleiden, krijgt Teknophilos veel aanvragen binnen, die de kern van haar doelstelling raakt. Daarnaast ontvangt de stichting ook vele directe, individuele en collectieve verzoeken om ondersteuning.

Werkwijze
Teknophilos ontvangt giften van een kleine honderd particulieren, verenigingen en andere stichtingen. Ook ontvangt Teknophilos soms financiele middelen uit legaten. Jaarlijks totaal 25 á 30 duizend Euro. Niet echt veel, maar genoeg voor “wat suiker in de pap”. Een aanvraag voor hulp wordt altijd besproken in de bestuursvergadering,die periodiek plaatsvindt. Eén van de bestuursleden neemt contact op met de aanvrager van hulp, zodat een inschatting gemaakt kan worden of de steun goed wordt ingezet. Indien de aanvraag niet past binnen de doelstelling van de stichting zal worden geprobeerd  de aanvrager op een andere manier te ondersteunen,bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met “reguliere”of grotere stichtingen.

Op basis van het voorstel van het bestuurslid wordt afgesproken met de aanvrager welke hulp wordt geboden. Teknophilos betaalt rekeningen altijd rechtstreeks aan de leveranciers, zodat zij controle houdt over de bestedingen van de giften. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. Zij werken vanuit de overtuiging dit als Vrijmetselaren te moeten doen.

Het bestuur van Teknophilos wil dit ook de komende jaren blijven doen. Dit kan alleen met Uw blijvende steun! Steun dus Teknophilos, zodat we kunnen doorgaan met  onze arbeid.

Een overzicht van recente steunverlening kunt U lezen in de Nieuwsbrief van Teknophilos . Deze wordt jaarlijks aan alle donateurs gestuurd en is op aanvraag verkrijgbaar.

Legaten
Aan hen, die de Stichting Teknophilos bij testament willen gedenken, wordt de volgende formulering aanbevolen:

Ik verklaar te legateren aan de Stichting Teknophilos te Amsterdam de somma van €……… vrij van alle kosten en rechten, ook het recht van successie.

Hierbij dient opgemerkt, dat het testament een “notarieel testament”moet zijn.

Schenkingen aan Teknophilos zijn vrijgesteld van schenkingsrecht, ingevolge art.33, lid 1, ten 10e van de Successiewet 1956.

Voor aanvragen en informatie:
Stichting Teknophilos
Website: http://www.teknophilos.nl/
Vondelstraat 39 -41
1054 GJ – Amsterdam.
Postbank nr.5011111.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.