Het cement van broederschap

Het gebruik van de aanspreektermen ‘broeder’ en ‘zuster’ in de loge wijst erop dat vrijmetselaren zich verwanten voelen, symbolisch dus kinderen met eenzelfde herkomst, geen bloedverwanten maar geestverwanten, soms zelfs zielsverwanten. Die onderlinge verwantschap, over grenzen van herkomst heen, is een wezenskenmerk van de vrijmetselarij, misschien wel het meest wezenlijke kenmerk. Broer en zus zijn…

Vrijmoedige omgang met God

Nóg hoor ik een van mijn grootvaders ‘Godvernondeju!’ roepen als zijn uitbundigheid een uitweg zocht. Wat wás ik als jongen van tien onder de indruk van zulk explosief taalgebruik. Die krachtterm ontsnapt me nog wel eens als een diep welbehagen zich van mij meester maakt. Met een gerust hart gebruik ik Gods naam ijdellijk, want…

Rituele piekervaring

Als alwéér een zomer zich aandient, ontstaat er ruimte om weg te dromen en maar te zien waar je associaties je brengen. Zo verdwaalde ik bij toeval in oude teksten waarvan sommige als bij toverslag nog volop van toepassing bleken te zijn. Zoals deze: “Wie aandacht vraagt voor de kloof die gaapt tussen het menselijk…

Het licht van de vrijheid

Wij hebben de vrijheid veroverd op de barre omstandigheden waaronder wij ons verhieven op twee poten en op jacht gingen. We hebben de vrijheid veroverd toen we ons meester maakten over de schepping, door de aarde te ontginnen. Wij hebben ons bevrijd uit de gevangeniscellen van onze biologische bestemming toen we aten van de vrucht…

Vrijmetselarij als religie

Er zijn nog steeds mensen, zelfs vrijmetselaren, die menen dat een moraal onmogelijk is zonder godsdienstige leiding. Maar een bangelijke gehoorzaamheid aan door anderen, al dan niet goddelijk, opgestelde leefregels lijkt mij vrije mensen van goede naam onwaardig. Vrijmetselaren wisten eeuwen geleden al over de grenzen van het eigen godsdienstige gelijk heen te stappen en…

Waar Oost en West elkaar ontmoeten

Als ingewijden je proberen te verleiden in de wonderwereld van het mysterie, dan laat je je maar al te graag meevoeren. Als esoterici je met aplomb wetten voorschrijven waaraan het fundamenteel onbeschrijflijke heeft te voldoen, gaat de deur dicht, net als voor de colporteurs in gedrukte waarheden die vroeger ongevraagd met hun boodschap aan de…

De zoektocht naar verbinding

De moderne mens in onze contreien word heen en weer geslingerd tussen de waarheid; wat is, en het verhaal van de ander. Wat ook zo kan zijn, maar dat weet je niet. Vooral ook omdat steeds meer duidelijk word hoe gebrekkig communicatie is. Mensen horen letterlijk verschillende dingen, de ene weet het beter te verwoorden…

Duister en licht

Onze gangbare overpeinzingen rond het winterse duister en rond de lichten die wij in onze kring ontsteken, voeren ons in gedachten naar een bestaan buiten de alledaagsheid. Hoe donkerder , hoe meer kans dat we op de tast de ruimte van het ‘mysterium tremendum’ kunnen binnentreden. Daar vinden we een meestal verscholen werkelijkheid die het…

Samenspel van bouw en licht

Koninklijke kunst is conceptuele kunst: in de loge wordt gewerkt naar het concept van de tempel van koning Salomo. Die moest niet alleen ontzag inboezemen door zijn schoonheid maar tegelijkertijd het beeld oproepen van de eindeloze grootsheid van de kosmos en de regelmaat die daarin aangebracht was door de schepper. Dat die schepper inmiddels ook…

Het Woord

Gedeeltes uit de lezing ‘Het Woord’, gehouden in de loge op 15 november 2018: Net als onze dagelijkse realiteit is ook de maçonnieke werkplaats een sociaal geconstrueerd ideeënstelsel dat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt. Dit ideeënstelsel kan in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving, overal ter wereld, d.m.v. het schikken van de…