Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

  • Loge CVA
  • Vrijmetselarij
  • Agenda
  • Interesse?
  • Artikelen

Blog

Het cement van broederschap

Het gebruik van de aanspreektermen ‘broeder’ en ‘zuster’ in de loge wijst erop dat vrijmetselaren zich verwanten voelen, symbolisch dus kinderen met eenzelfde herkomst, geen bloedverwanten maar geestverwanten, soms zelfs zielsverwanten. Die onderlinge verwantschap, over grenzen van herkomst heen, is een wezenskenmerk van de vrijmetselarij,...

Lees meer

Blog

Vrijmoedige omgang met God

Nóg hoor ik een van mijn grootvaders ‘Godvernondeju!’ roepen als zijn uitbundigheid een uitweg zocht. Wat wás ik als jongen van tien onder de indruk van zulk explosief taalgebruik. Die krachtterm ontsnapt me nog wel eens als een diep welbehagen zich van mij meester maakt. Met een gerust hart gebruik ik Gods naam ijdellijk, want die naam is...

Lees meer

Blog

Rituele piekervaring

Als alwéér een zomer zich aandient, ontstaat er ruimte om weg te dromen en maar te zien waar je associaties je brengen. Zo verdwaalde ik bij toeval in oude teksten waarvan sommige als bij toverslag nog volop van toepassing bleken te zijn. Zoals deze: “Wie aandacht vraagt voor de kloof die gaapt tussen het menselijk woord en de werkelijkheid die...

Lees meer

Blog

Het licht van de vrijheid

Wij hebben de vrijheid veroverd op de barre omstandigheden waaronder wij ons verhieven op twee poten en op jacht gingen. We hebben de vrijheid veroverd toen we ons meester maakten over de schepping, door de aarde te ontginnen. Wij hebben ons bevrijd uit de gevangeniscellen van onze biologische bestemming toen we aten van de vrucht van de boom van...

Lees meer

Blog

Vrijmetselarij als religie

Er zijn nog steeds mensen, zelfs vrijmetselaren, die menen dat een moraal onmogelijk is zonder godsdienstige leiding. Maar een bangelijke gehoorzaamheid aan door anderen, al dan niet goddelijk, opgestelde leefregels lijkt mij vrije mensen van goede naam onwaardig. Vrijmetselaren wisten eeuwen geleden al over de grenzen van het eigen godsdienstige...

Lees meer

Blog, Esoterie, mystiek

Waar Oost en West elkaar ontmoeten

Als ingewijden je proberen te verleiden in de wonderwereld van het mysterie, dan laat je je maar al te graag meevoeren. Als esoterici je met aplomb wetten voorschrijven waaraan het fundamenteel onbeschrijflijke heeft te voldoen, gaat de deur dicht, net als voor de colporteurs in gedrukte waarheden die vroeger ongevraagd met hun boodschap aan de...

Lees meer

Blog

De zoektocht naar verbinding

De moderne mens in onze contreien word heen en weer geslingerd tussen de waarheid; wat is, en het verhaal van de ander. Wat ook zo kan zijn, maar dat weet je niet. Vooral ook omdat steeds meer duidelijk word hoe gebrekkig communicatie is. Mensen horen letterlijk verschillende dingen, de ene…

Lees meer

Blog

Duister en licht

Onze gangbare overpeinzingen rond het winterse duister en rond de lichten die wij in onze kring ontsteken, voeren ons in gedachten naar een bestaan buiten de alledaagsheid. Hoe donkerder , hoe meer kans dat we op de tast de ruimte van het ‘mysterium tremendum’ kunnen binnentreden. Daar vinden we een meestal verscholen werkelijkheid die het...

Lees meer

Blog

Samenspel van bouw en licht

Koninklijke kunst is conceptuele kunst: in de loge wordt gewerkt naar het concept van de tempel van koning Salomo. Die moest niet alleen ontzag inboezemen door zijn schoonheid maar tegelijkertijd het beeld oproepen van de eindeloze grootsheid van de kosmos en de regelmaat die daarin aangebracht was door de schepper.…

Lees meer

Bouwstukken

Het Woord

Gedeeltes uit de lezing 'Het Woord', gehouden in de loge op 15 november 2018: Net als onze dagelijkse realiteit is ook de maçonnieke werkplaats een sociaal geconstrueerd ideeënstelsel dat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt. Dit ideeënstelsel kan in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving, overal ter wereld,…

Lees meer

Blog

Ik ben een vrijmetselaar

Iemand vroeg mij recentelijk waarom ik een vrijmetselaar ben. "Wat is het punt?" Nou, ik zal het je vertellen. We komen wekelijks bijeen om onze gedachten met elkaar uit te wisselen aan de hand van een korte lezing door een mede-vrijmetselaar. Een paar keer per jaar komen we op formele…

Lees meer

Blog

Beter mens worden in de loge

De mens speelt een ‘spel van betekenis en verbeelding’*, en voorlopig doet geen machine dat haar/hem na. De menselijke verbeeldingskracht stelt ons in staat buiten onszelf te treden, boven onszelf uit te stijgen, nieuwe betekenis te geven aan ons leven. Jezelf te buiten gaan – liever nog: te boven te…

Lees meer

Blog

Inspirerend hemelvuur

Een ‘bloedmaan’, vallende sterren, beelden uit uithoeken van het universum die miljoenen lichtjaren van ons verwijderd liggen, we worden deze zomer vergast op feeërieke tekenen aan de hemel die onze voorvaderen en –moederen gesterkt zouden hebben in hun religieuze gevoelens. Waar die sterk opgeleefde belangstelling voor verschijnselen in de ruimte…

Lees meer

Blog

Het licht van de mens

Op fluwelen voetzolen zijn slimme machines ons bestaan binnengetrokken. Ik tik dit stuk op een toetsenbord dat mij met de hele wereld verbindt. Tien tegen één dat u een smartphone bij de hand heeft en interactief met uw tv-toestel omgaat. En als u in een andere stad gaat visiteren, laat…

Lees meer

Blog

Het woord van Thoth: Strijdkreet voor vrijmetselaren

Onder de volle maan hoor ik altijd de lokroep van Thoth, de Egyptische god van het magische woord. De lokroep van het geheim, van de tovenarij van de taal. De god Thoth staat voor de donkere kant van de maan, voor het geheim, voor wat niet verwoord kan worden, maar…

Lees meer

Blog

Een vernieuwende loge: Gedachten voor een comparitie van de toekomst

Op het internet doet sinds enige tijd een manifest de ronde waarin opgeroepen wordt tot een herbezinning op maçonnieke bronnen, met een knipoog naar het maçonnieke verleden en naar het vermaarde pamflet van Joan Derk van der Capellen tot den Pol uit 1891 waarmee hij als het ware de Franse…

Lees meer

Blog

De Leerling-vrijmetselaar

Gestadig werkend aan de ruwe steen voelt hij zijn zware taak steeds zwaarder worden, hij wanhoopt soms zich weder aan te gorden tot deze plicht voor hem voor hem alleen. Het stof verblindt zijn ogen, en de hand tot bloedens toe gewond, met eelt en schaven, weet hij zich tot…

Lees meer

Lid worden

Vrijmetselarij iets voor jou?

Wie vrijmetselaar wil worden, moet zelf de eerste stap zetten. Heb je interesse in de vrijmetselarij en wil je lid worden van onze loge, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. [contact-form-7 id="1187" title="Contactformulier 2"]

Lees meer

Blog

De hoogste schoonheid

Kunst is meer dan nijverheid, meesterschap is meer dan vakmanschap, met vlijt alléén bouw je geen kathedralen. Schoonheid is een geschenk dat uit de lucht komt vallen. Kunst is meer dan ooit een kwestie geworden van kapitaalkracht en marktwaarde, maar met alle oliedollars van de wereld kun je de schoonheidservaring…

Lees meer

Blog

Transformatie in de loge

De maçonnieke symboliek is een eigenzinnig mengsel van elementen uit oude denkwerelden, dat door de scheppers bedoeld was om een nieuwe wereld mogelijk te maken. Het vuur onder de smeltkroes van ideeën waaruit de vrijmetselarij ontstond, werd opgestookt door mannen van wie een aantal wetenschapper was maar zich ook alchemist…

Lees meer