Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

  • Loge CVA
  • Vrijmetselarij
  • Agenda
  • Interesse?
  • Artikelen

Iets voor mij?

Wat is een Loge?

De kern van vrijmetselarij zit in een loge.

Een loge is facilitaire vereniging met vaak een verenigingsgebouw waar men elkaar regelmatig in een zekere beslotenheid ontmoet.

Je kan op heel veel verschillende manieren naar vrijmetselarij kijken. Maar wat maakt de loge zo aantrekkelijk waarom die leden met verschillende opvattingen elkaar wekelijks ontmoeten? In deze moderne drukke tijd, van jong tot oud?

Wat zijn de voornaamste (ver)bindende ‘trigger points’? Is het iets spannends? Nee, het zijn gewone menselijke aspecten die het, voor ieder op zijn eigen manier, zo genietbaar maken.

Ervaringen van vrijmetselaars

Het zijn een tweetal uren in de week waar de persoonlijke accu de kans krijgt weer even bijgeladen te worden

Een plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten en waar je zonder titel of borstklopperij kunt zijn wie je bent;

Een sfeer waar men zelf in een gezamenlijkheid ontdekt dat levenshouding gaat boven geloofs- of levensbeschouwing

Een ontmoetingsplaats waarin wij vooral onszelf door de ander tegenkomen

Een samenkomst die voor de meesten eindigt met een ‘verbroederend’ afsluitend drankje

Quote Close 3
Quote Open 3

Levensschool

Een vrijmetselaarsloge wordt door de leden makkelijk gezien als een ‘levensschool’

Een leerschool in samenlevingskunst. GROTE woorden die slechts staan voor de veelkleurige methode van de zeer open omgang tussen de leden.

Woorden die staan voor vrijheid in denken, spreken en zijn met het doel zelf, ieder op zijn eigen wijze, een betere bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld

Vrijplaats

Zo’n open of vrije plek vindt men helaas buiten de vertrouwelijke muren van een logegebouw niet makkelijk ….

Wij gunnen alle mensen zo’n sfeer en bieden die voor iedereen die met dezelfde intenties in het leven staan

Iedere vrijmetselaar vindt in bovengenoemde opsomming, vaak met eigen en andere bewoordingen, zijn eigen selectie van ervaringen die ook hem de loge wekelijks doen bezoeken.