Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

  • Loge CVA
  • Vrijmetselarij
  • Agenda
  • Interesse?
  • Artikelen

Een korte uitleg

Kenmerken van CVA

Concordia Vincit Animos (CVA) is een eigenzinnige vrijmetselaarsloge, die bijeen komt op donderdagavond in de Vondelstraat in Amsterdam.

CVA kent momenteel zo'n 40 leden.

CVA behoort met haar rangnummer 5 tot de oudste vrijmetselaarsloges van Nederland.

Een eerste aanwijzing voor het eigenzinnige karakter van CVA kan worden gevonden in het feit dat CVA - in afwijking van andere loges die door de Grootloge van Engeland erkend werden - op 14 april 1755 is erkend door de Grootloge van Schotland.

 

CVA loopt dus niet "automatisch" in gebaande sporen, maar bezint zich onafhankelijk en op eigen wijze op oude vormen en het ontdekken van nieuwe, zonder een gevoel voor traditie overboord te zetten 

Schotse Roots

Slijpsteen van de geest

CVA laat zich graag voorstaan een loge te zijn die niet bang is om "haar nek uit te steken".

In 1756 nam CVA, samen met 9 andere Nederlandse loges, het initiatief om een landelijk overkoepelende vrijmetselaarsloge in Nederland op te richten.

Dit is de zogeheten "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten Nederland".

Dit initiatief leverde CVA de onderscheiding "loge fondatrice" op.

 

 

 

CVA heeft ook een traditie op charitatief gebied.

Zo ondersteunt CVA momenteel bijvoorbeeld Stichting Teknophilos, hulp biedt aan jongeren in nood en hun ouders, verzorgers en instellingen die hen steunen.

CVA vindt het belangrijk om de ontwikkeling van haar leden ook ten goede te doen komen in de wereld buiten de loge.  

CVA en Goede doelen

CVA komt elke donderdagavond bijeen (met uitzondering van de maanden juli en augustus).

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het Logegebouw in de Vondelstraat.

 

CVA kent verschillende soorten bijeenkomsten:

  • ‘formele’ rituele plechtigheden, die steeds worden afgesloten met een maaltijd. in een plezierige, ontspannen sfeer
  • comparitie-avonden, waarop – meestal aan de hand van een inleidend spreker – zeer uiteenlopende onderwerpen worden besproken en waar men elkaar na afloop in informele sfeer kan ontmoeten
  • studiebijeenkomsten, waar in informele sfeer en in kleiner verband gelegenheid is voor het uitdiepen van relevante  onderwerpen
  • “verenigings”-avonden, zoals de ledenvergaderingen, een avond met de partners van de leden, een avond voor belangstellenden, etc.

Iedere donderderdag

Bijeenkomsten

Het Lieverdje

Een echte Amsterdamse Loge

CVA is altijd een loge geweest die niet bang is om “zijn nek uit te steken” en spiegelt zich graag aan de karaktereigenschappen van het Lieverdje:

"de straatjongens van Amsterdam, altijd op zoek naar kattenkwaad maar met een gouden hart"

 Wat CVA overigens bijzonder maakt, is de mogelijkheid om - indien gewenst en op basis van een dispensatieregeling - in relatief korte periode leerling-, gezel- en vervolgens meester- vrijmetselaar te worden. Uitgangspunt is echter dat CVA geen haast heeft, en dat aan de ontwikkeling gedegen aandacht en tijd wordt besteed.

image ID 9826a7b6 c771 4156 fad6 ba52ae058625 (1)

"Ik ben vrijmetselaar om me zonder voorbehoud of zelfcensuur over te geven aan het hoogste goed van de Grieks-Romeinse cultuur waarop Europa is gebouwd: de vrijheid van denken én van spreken.

 

Die wordt in de loge gekoesterd als kostbaar erfgoed van de vrijmetselaren die zich drie eeuwen geleden, na een eeuw van bloedige fundamentalistische godsdiensttwisten, durfden te verheffen boven de geestelijke en vaak ook lichamelijke terreur van christelijke dwingelanden en vorstelijke despoten...."

Geestelijke Vrijplaats

Lees verder

Leden jonger dan 40

10%

Leden tussen

40 en 60

40%

Leden ouder

dan 60

50%