Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

  • Loge CVA
  • Vrijmetselarij
  • Agenda
  • Interesse?
  • Artikelen

Een korte uitleg

Vrijmetselarij

Vrijmetselaars zijn continue op op zoek naar waarheid, en doen dat in Verenigingen die zij loges noemen...

Wie vrij denkt, wil anderen tegenkomen die ook vrijdenken. Vrijmetselaren willen niet andermans opinie opgelegd krijgen.

Vrijmetselaren zoeken hun eigen weg door het leven. Maar dat doen zij niet alleen. Vrijmetselaren zoeken elkaar op en toetsen hun meningen aan elkaar.

Vrijmetselaren zoeken naar wat verbindt, en proberen weg te nemen wat verdeelt.

 

Zij zoeken naar antwoorden op levensvragen; de vrijmetselarij als school voor het leven..

Vrijdenken doe je samen

Lees meer

In Nederland zijn vrijmetselaren landelijk verenigd in de zogeheten “Orde van Vrijmetselaren in het Grootoosten der Nederlanden”.

Vrijmetselaren komen op lokaal niveau wekelijks bijeen in een loge.

Concordia Vincit Animos is een van die loges in Amsterdam en kent momenteel zo’n 40 leden.

Concordia Vincit Animos komt op donderdagavond samen en is gevestigd in de Vondelstraat in Amsterdam.

sinds 1756

De Orde

Lees meer

Wegnemen wat mensen verdeelt, opzoeken wat mensen verbindt

Vrijmetselaren streven er naar om een beter mens te worden; zijn medemens tot steun.

Een mens bij wie denken, voelen en doen in harmonie zijn.

In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zoeken over het algemeen verdieping en inzicht.

De vrijmetselarij biedt symbolen en ritualen, die daarbij als handvatten dienen en op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens, en kunnen sterker zijn dan duizend woorden. Vrijmetselaren bouwen in symbolische zin bijvoorbeeld aan een tempel der mensheid, een betere wereld.

Bouwen aan een beter wereld

Het streven van de vrijmetselaar

Vrijmetselaren zien zichzelf als een bouwsteen.

Een symbolische uitdrukking in de vrijmetselarij is dat een vrijmetselaar een ruwe steen is, die streeft naar en kan worden bewerkt tot een zuiver kubieke steen, zodat die zuiver kubieke steen goed past in de tempel.

Kortom: in goede verhouding tot de medemens.

 

image ID 9826a7b6 c771 4156 fad6 ba52ae058625 (1)

Rituelen zijn ceremonies, waarbij stil wordt gestaan bij bepaalde aspecten van de levensreis van vrijmetselaren.

Rituelen zijn er onder meer voor de langste en kortste dag van het jaar, de inwijding van een nieuwe vrijmetselaar, de vervolgstappen van vrijmetselaren, maar ook voor het geval een vrijmetselaar overlijdt.

Het gaat dus om (momenten van) bewustwording.

Symbolentaal

Uitleg Vrijmetselarij