Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

  • Loge CVA
  • Vrijmetselarij
  • Agenda
  • Interesse?
  • Artikelen

Blog

Blog

Het cement van broederschap

Willem Verstraaten, November 7 2019

Het gebruik van de aanspreektermen ‘broeder’ en ‘zuster’ in de loge wijst erop dat vrijmetselaren zich verwanten voelen, symbolisch dus kinderen met eenzelfde herkomst, geen bloedverwanten maar geestverwanten, soms zelfs zielsverwanten. Die onderlinge verwantschap, over grenzen van herkomst heen, is een wezenskenmerk van de vrijmetselarij,...

Read More
Blog

Vrijmoedige omgang met God

Loge CVA, July 5 2019

Nóg hoor ik een van mijn grootvaders ‘Godvernondeju!’ roepen als zijn uitbundigheid een uitweg zocht. Wat wás ik als jongen van tien onder de indruk van zulk explosief taalgebruik. Die krachtterm ontsnapt me nog wel eens als een diep welbehagen zich van mij meester maakt. Met een gerust hart gebruik ik Gods naam ijdellijk, want die naam is...

Read More
Blog

Rituele piekervaring

Willem Verstraaten, June 4 2019

Als alwéér een zomer zich aandient, ontstaat er ruimte om weg te dromen en maar te zien waar je associaties je brengen. Zo verdwaalde ik bij toeval in oude teksten waarvan sommige als bij toverslag nog volop van toepassing bleken te zijn. Zoals deze: “Wie aandacht vraagt voor de kloof die gaapt tussen het menselijk woord en de werkelijkheid die...

Read More
Blog

Het licht van de vrijheid

Willem Verstraaten, May 4 2019

Wij hebben de vrijheid veroverd op de barre omstandigheden waaronder wij ons verhieven op twee poten en op jacht gingen. We hebben de vrijheid veroverd toen we ons meester maakten over de schepping, door de aarde te ontginnen. Wij hebben ons bevrijd uit de gevangeniscellen van onze biologische bestemming toen we aten van de vrucht van de boom van...

Read More
Blog

Vrijmetselarij als religie

Willem Verstraaten, March 20 2019

Er zijn nog steeds mensen, zelfs vrijmetselaren, die menen dat een moraal onmogelijk is zonder godsdienstige leiding. Maar een bangelijke gehoorzaamheid aan door anderen, al dan niet goddelijk, opgestelde leefregels lijkt mij vrije mensen van goede naam onwaardig. Vrijmetselaren wisten eeuwen geleden al over de grenzen van het eigen godsdienstige...

Read More
Blog

Waar Oost en West elkaar ontmoeten

Willem Verstraaten, February 13 2019

Als ingewijden je proberen te verleiden in de wonderwereld van het mysterie, dan laat je je maar al te graag meevoeren. Als esoterici je met aplomb wetten voorschrijven waaraan het fundamenteel onbeschrijflijke heeft te voldoen, gaat de deur dicht, net als voor de colporteurs in gedrukte waarheden die vroeger ongevraagd met hun boodschap aan de...

Read More
Blog

De zoektocht naar verbinding

Gerrit Blom, January 7 2019

Mensen horen letterlijk verschillende dingen, de ene weet het beter te verwoorden dan de ander (als dat zo is?), mensen associëren totaal verschillend, en zelfs binnen families herinneren naasten gezamenlijke gebeurtenissen als totaal verschillend. De gedachte die ik hier probeer over te brengen was een chemisch proces in mijn brein dat via...

Read More
Blog

Duister en licht

Willem Verstraaten, January 3 2019

Hoe donkerder , hoe meer kans dat we op de tast de ruimte van het ‘mysterium tremendum’ kunnen binnentreden. Daar vinden we een meestal verscholen werkelijkheid die het wereldse gedoe een betekenis geeft die de individuele nietigheid overstijgt. In zijn tomeloze drang om aan zichzelf te ontsnappen heeft de mens een werkelijkheid buiten zijn...

Read More
Blog

Samenspel van bouw en licht

Willem Verstraaten, November 23 2018

Koninklijke kunst is conceptuele kunst: in de loge wordt gewerkt naar het concept van de tempel van koning Salomo. Die moest niet alleen ontzag inboezemen door zijn schoonheid maar tegelijkertijd het beeld oproepen van de eindeloze grootsheid van de kosmos en de regelmaat die daarin aangebracht was door de

Read More
Blog

Ik ben een vrijmetselaar

Loge CVA, November 12 2018

Iemand vroeg mij recentelijk waarom ik een vrijmetselaar ben. "Wat is het punt?" Nou, ik zal het je vertellen. We komen wekelijks bijeen om onze gedachten met elkaar uit te wisselen aan de hand van een korte lezing door een mede-vrijmetselaar. Een paar keer per jaar komen we op formele basis bijeen, wanneer we onze ritualen doen. Onze ritualen...

Read More
Next