Vrijmetselarij

Loge Concordia Vincit Animos

 • Loge CVA
 • Vrijmetselarij
 • Agenda
 • Interesse?
 • Artikelen
Loge CVA, November 19 2018

Het Woord

Gedeeltes uit de lezing 'Het Woord', gehouden in de loge op 15 november 2018:

Net als onze dagelijkse realiteit is ook de maçonnieke werkplaats een sociaal geconstrueerd ideeënstelsel dat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt. Dit ideeënstelsel kan in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving, overal ter wereld, d.m.v. het schikken van de elementen en attributen, dienen als een persoonlijk en collectief model om ons te ontwikkelen. Het is in deze volgens afspraak samengestelde bijzondere omgeving, de Open Loge, waar wij ons verenigen en naar antwoorden kunnen zoeken.

Wij pretenderen te weten en te willen, maar zijn kennelijk niet altijd in staat om toe te passen en te handelen. Met als gevolg dat bij serieuze confrontaties met de werking van de menselijke geest in de maçonnieke werkplaats om allerlei redenen, het accent van de maçonnieke ‘arbeid’ volgens mij eerder komt te liggen op de comparities en de gezelligheid van de vereniging en niet op het met regelmaat beoefenen, met vallen en opstaan, van de aan te leren maçonnieke symbolische talen en tradities. Door te weinig in de maçonnieke werkplaats te werken ‘internaliseren’ wij te weinig de opgeroepen inzichten en gevoelens. Dit gaat dan weer ten koste van de wijsheid, kracht en schoonheid die wij periodiek kunnen gewaarworden tijdens de arbeid en het ondergaan van Inwijdingen.

Het maçonnieke proces van herhaalde arbeid in de maçonnieke werkplaats biedt aan een ieder van ons onder gelijke voorwaarden de mogelijkheden om tot innerlijke ontplooiing te komen, meer mens te worden en onze relaties met anderen te verbeteren; m.a.w. een ieder van ons kan een maçonnieke innerlijke houding; een permanente gesteldheid tegenover bepaalde ervarings-aspecten ontwikkelen.

De maçonnieke werkplaats is een beperkende én aan onszelf vooraf opgelegde keuze om een gedachtewisseling met ons zelf en tussen elkaar en onze samenlevingen mogelijk te maken. Houdt daarbij in gedachte dat de tegenstelling altijd deel uit van onze wetenschappelijke, sociale, esoterische conceptualisatie in onze werkelijkheid.

“Met het periodiek instellen van de maçonnieke werkplaats, vestigen wij iedere keer weer een nieuwe structuur in een begrensd gebied om van daaruit onze tijds/ruimte binnen te dringen.”

De symbolische werkplaats: Vier essentiële kenmerken

 1. De werkplaats is begrensd en afgesloten van de profane wereld, waardoor er deels zichtbaar en deels onzichtbaar een energetisch veld kan ontstaan;
 2. Binnen dat veld vormt zich m.b.v. van de deelnemers en de zichtbare en hoorbare symbolen, handelingen, tekens en teksten een deels zichtbaar en

  deels onzichtbaar netwerk;

 3. Waarna, afhankelijk van de opgebouwde krachten in het veld, door oorzaak en gevolg, tijdens de arbeid bijzondere individuele en collectieve ervaringen,

  inzichten, associaties en relaties tot stand kunnen worden gebracht;

 4. De symbolische werkplaats kan alleen ontstaan en in stand blijven door het gezamenlijk ervaren van vertrouwen; die niet onder woorden te brengen is.

Vergeet niet dat wat wij aan symbolen, attributen, gereedschappen toepassen in de plaats zijn gesteld. Deze in de plaats geselde hulpmiddelen hebben wij nodig om onze wereld onder woorden te brengen. Al honderden jaren vindt er een overdacht van informatie plaats die alleen tot leven en inzicht leidt als het verlangen van de zoekende mens groot genoeg is om niet alleen symbolisch, maar ook daadwerkelijk op de poort van de werkplaats aan te kloppen.

Written by

Loge CVA

Older Ik ben een vrijmetselaar
Newer Samenspel van bouw en licht